Monday, September 10, 2018

Registration MOF / KEW

Registered with Ministry of Finance Malaysia - Bumiputera status
Decathium Registered with Ministry of Finance - Bumiputera status             Decathium Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia